ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                     Завідувачка Шевченківським районним

методичним кабінетом

____________ Т.А.Пирог

18 вересня 2019 року

                                                                          

Положення

про районну виставку-презентацію органів учнівського самоврядування

закладів загальної середньої освіти Шевченківського району

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Районна виставка-презентація на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування проводиться Шевченківським районним методичним кабінетом.

1.2. Мета виставки-презентації: виявлення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти, активізації роботи з педагогами та батьками, сприяння розвитку дитячого та молодіжного лідерського руху у районі.

 

 1. Завдання виставки-презентації

 

Завданнями виставки-презентації є:

1) пошук сучасних ефективних форм і методів організації діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді;

2) виявлення, узагальнення та поширення кращого досвіду діяльності органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти;

3) вивчення соціально-педагогічних умов розвитку учнівського самоврядування в закладах загальної середньої освіти;

4) сприяння урізноманітненню форм навчання дітей-лідерів у закладах загальної середньої освіти;

5) підтримка творчих ініціатив, розвиток інноваційних форм і методів виховної діяльності з учнями, спрямованими на формування їхньої активної життєвої позиції;

6) упровадження новітніх технологій у сфері розвитку учнівського самоврядування;

7) заохочення талановитих педагогів, активних дітей-лідерів та батьків до подальшої творчої діяльності, активного розвитку учнівського самоврядування та впровадження ефективних форм і методів роботи.

 

 1. Порядок і терміни проведення виставки-презентації

 

3.1. У виставці-презентації можуть брати участь органи учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти району.

3.2. Виставка-презентація проводиться у два тури:

І тур (заочний) – з 16.03.2020 року по 20.03.2020 року;

ІІ тур (очний) – 17.04.2020 року.

3.3. І тур (заочний) «Медіа-формат»

Презентація діючої моделі учнівського самоврядування в освітньому закладі у форматі відеофільму або відео-презентації (тривалість до 3-х хвилин).

У Медіа-форматі представлені відеоматеріали з досвіду роботи органів учнівського самоврядування, а саме:

– статут, нормативно – правове забезпечення, на підставі якого працює орган учнівського самоврядування;

– організаційно – функціональний зміст роботи структурних складових органу учнівського самоврядування, їхні повноваження;

– взаємодія органу учнівського самоврядування з керівником освітнього закладу, педагогічним колективом, батьківської громадськістю;

– зміст діяльності органу учнівського самоврядування протягом останнього року (алгоритм, якість та ефективність роботи, розробки проєктів, акцій, заходів, портфоліо лідерів).

– участь органів учнівського самоврядування у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, акціях, семінарах, тренінгах, зустрічах;

– співпраця з випускниками закладу освіти – лідерами учнівського самоврядування минулих років.

Заявки на участь у конкурсі подаються за 2 тижні до проведення 1 туру за формою:

 

№ з/п Назва органу учнівського самоврядування Назва ЗЗСО ПІБ голови органу учнівського самоврядування Назва відеофільму або відео-презентації Контактні  дані

 

Відеоматеріали заочного туру виставки-презентації подаються на розгляд журі державною мовою на електронних носіях до 3 лютого 2020 року.

3.4. Тур (очний) «НЕформат»

Презентація творчого портрету органу учнівського самоврядування (за вибором учасників виставки-презентації):

– гімн, девіз, символіка, традиції, цінності, пріоритети, спадкоємність лідерських поколінь, громадська та професійна діяльність випускників;

– досвід співробітництва з керівництвом, педагогічним колективом, батьківською громадськістю;

– ефективність та результативність роботи, реалізовані ідеї, програми, проекти органу учнівського самоврядування;

– особливості виховання лідерів у команді, залучення до суспільно-корисної роботи молодших школярів;

– лідерські події, знахідки та відкриття.

Тривалість виступу не перевищує 15 хвилин.

Відеофільм або відео-презентація можуть бути використані під час виступу органу учнівського самоврядування у ІІ турі.

 

 1. Критерії оцінювання.

 

4.1. 1 тур виставки-презентації:

 • обґрунтування мети створення й функціонування моделі учнівського самоврядування у закладі освіти;
 • розкриття мети через конкретні завдання, використання позитивного досвіду роботи;
 • чіткість структури моделі учнівського самоврядування (оригінальність, доцільність, відповідність елементів моделі поставленій меті, органічний взаємозв’язок елементів моделі між собою, взаємодія органу учнівського самоврядування з керівником освітнього закладу, педагогічним колективом та батьківською громадськістю);
 • технологічність моделі (різноманітність діяльності органу учнівського самоврядування, відповідність змісту діяльності, меті й завданням даної моделі, можливість виміряти результати функціонування моделі учнівського самоврядування);
 • врахування напрямів і профілів діяльності закладу освіти, виховного потенціалу учнівського й педагогічного колективів, батьківської громадськості (традицій, соціального запиту);
 • якість поданих відеоматеріалів (відповідність вимогам конкурсу, лексична грамотність, змістовність, актуальність).

 

4.2. 2 тур виставки-презентації:

 • змістовність виступу;
 • креативність ідеї;
 • актуальність форм і методів реалізації;
 • оригінальність та сценічна виразність;
 • практичне спрямування теоретичних положень, на засадах яких функціонує учнівське самоврядування, результативність форм роботи;
 • змістовність та лаконічність змісту презентації творчого проекту (до 15 хв.);

нестандартна форма захисту ключових ідей діяльності учнівської організації

4.3. Роботи направляються до Шевченківського районного методичного кабінету.

4.4. Номінації: сучасна модель, класична модель, перспективна модель, креативна модель, дієва модель, відкриття року, оригінальна презентація, команда-мрія тощо.

На конкурсі працює професійне незалежне журі.

Нагородження: переможці нагороджуються дипломами відповідно до номінацій.