Перелік нормативно-правової документації працівників психологічної служби:

Закони України: 

Про освіту Верховна Рада України; Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII

Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти
1. У системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.

  1. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти,сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

{Частина друга статті 76 в редакції Закону № 2657-VIII від 18.12.2018}

  1. За своїм статусом практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти належать до педагогічних працівників.

ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про запобігання і протидію домашньому насильству від 07 грудня 2017 року. Ст. 11

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (№ 2657-VIII від 18.12.2018);

Закон України „Про повну загальну середню освіту” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226), {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX від 13.07.2020}

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2020 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі”

ПОЛОЖЕННЯ про центр професійного розвитку педагогічних працівників (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672)

Професійний стандарт за професією «Практичний психолог» (затверджено).

Постанови КМУ:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753.
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658.
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року № 56-р „Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року”

Накази:

Наказ МОН України від 20 квітня 2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»

Наказ МОН України від 28.12.2006 р. № 864«Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

Наказ МОН України від 30 грудня 2009 р. №1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації»

Наказ МОНмолодьспорт №882 від 02.08.2012 року “Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах”

Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»

Наказ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 №624 “Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти країни на період до 2020 року»

Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337)

Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (затверджено наказом МОН від 02.10.2018 №1047).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 „Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.

Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі”, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.05.2018 року № 555 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.06.2018 року за № 744/32196

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2018 року № 1044 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі” у номінації „Профілактичні програми”

 

Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (затверджено наказом МОН від 02.10.2018 № 1047).

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.11.2018 року № 284 „Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі” у номінації „Профілактичні програми”.

Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 «Про створення робочої групи з розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України».

Наказ МОН від 21.03.2019 № 387 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки».

Наказ МОН від 26.04.2019 № 593 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2019 року № 1052 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації „Корекційно-розвиткові програми

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 24.09.2019 року № 231 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Корекційно-розвиткові програми”.

Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 року № 293 „Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”.

Наказ МОН від 28.04.2020 № 551 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».

Наказ МОН України від 20.06.2020 № 802 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Розвивальні програми”.

Листи:

Лист МОН України від 17.10.2007 р. № 1/9-623 «Щодо статусу практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів»

Лист МОН України від 05.03.2008 р. № 1/9-128 «Рекомендації МОН України щодо планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

Лист МОН України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

Лист МОН України від 08.09.2009 р. № 1/9-616 «Щодо розрахунку кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН України від 28.01.2011 р. № 1/9-48 «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього округу»

Лист МОНмолодьспорт України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

Лист МОНмолодьспорту України від 26.09.2012 р. № 1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів»

Лист МОНмолодьспорт України від 02.01.2013 р. № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

Лист МОН України від 08.08.2013 р. № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року “Про відкликання листа МОН від 5 вересня 2013 року № 1/9-607”

Лист МОН України від 11.03.2014 р. №1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»

Лист МОН України від 28.03.2014 р. № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»

Лист МОН України від 13.08.2014 р. № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

Лист МОН України від 28.10.2014 р. № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”   

Лист МОН України від 09.06.2015 р. №1/9-284 “Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»

Лист МОН України від 07.08.2015 р. № № 2/3-14-1572-15 «Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень»

Лист МОН України від 17.09.2015 р. №1/9-442 “Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби”

Освітній проект «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації», схвалений рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 20.06.2017

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»

Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 20.07.2017 №211/10-1510 «Щодо використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості у дітей»

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.07.2017 № 1/9-414 «Про забезпечення фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017/2018 навчальному році»

Лист ІМЗО від 16.08.2017 № 21.1/12-Г-579 Про програму “рівний-рівному”

Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-486 “ Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини”

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-487 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.”

Лист  Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 №1/9-529 « Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 №1/9-780 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання домашньому насильству та булінгу”

Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 21.01.2019 №01-32/312 “Про діяльність психологічної служби в закладах освіти Харківської області”

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-849 “Щодо профілактики кримінальних правопорушень серед неповнолітніх”.

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2018 року № 1/9-168 „Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” від 7 грудня 2017 року № 2229”

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильства”

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 № 1/9-453 „Про проведення інформаційних кампаній щодо протидії торгівлі людьми”

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.10.2018 № 1/9-635 “Щодо реалізації Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” завантажити

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 № 1/9-656 “Про перелік діагностичних методик виявлення та протидії домашньому насильству” завантажити

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 року № 1/9-740 „Щодо використання електронного курсу „Основи протидії торгівлі людьми”

Лист МОН України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

Лист КВНЗ „ХАНО” від 01.02.2019 року № 121 „Про День безпечного Інтернету”

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.05.2019 року № 1/9-409 „Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.”

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 року № 1/9-414 „Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 року № 1/9-462 „Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2-19/2020 н.р.”

Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 року № 1/9-477 „Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 року № 1/9-498 „Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти у 2019/2020 н.р.”

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.11.2019 року № 6/776-19 „Щодо відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації”

Лист Департаменту науки і освіти України Харківської обласної державної адміністрації від 21.01.2020 року № 01-33/309 „Щодо виконання розпорядження КМУ від 27.11.2019 року № 1335-р (План заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року)”

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2020 року № 6/144-20 „Щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед здобувачів освіти”

Лист Міністерства і освіти України № 1/9-80 від 11.02.2020 року „Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646 „Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

Лист Міністерства освіти і науки України № 6/480-20 від 20.03.2020 року „Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-207 від 13.04.2020 „Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1646”

Лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 «Щодо проведення Всеукраїнського моніторингового дослідження «Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби».

Лист ІМЗО від 09.06.2020 № 22.1/10-1205 «Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів за рахунок коштів державного бюджету».

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 “Про деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-436 від 14.08.2020 „Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькування)”

Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 18.08.2020 року № 01-33/3143 „Про створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та попередження і протидії булінгу (цькування)”.

 

Всеукраїнський конкурс

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів

„Нові технології у новій школі”

Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі”, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.05.2018 року № 555 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.06.2018 року за № 744/32196

2018/2019 навчальний рік

Номінація „Профілактичні програми”

Нормативні документи

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2018 року № 1044 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі” у номінації „Профілактичні програми”;

– Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.11.2018 року № 284 „Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі” у номінації „Профілактичні програми”.

2019/2020 навчальний рік

Номінація «Корекційно-розвиткові програми»

Нормативні документи

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2019 року № 1052 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації „Корекційно-розвиткові програми”;

– Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 24.09.2019 року № 231 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Корекційно-розвиткові програми”.

2020/2021 навчальний рік

Номінація «Розвивальні програми»

Нормативні документи

  1. Наказ МОН України від 20.06.2020 № 802 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у номінації “Розвивальні програми”.
  2. Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.10.2020 року № 140 „Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів „Нові технології у новій школі” у номінації „Розвивальні програми”