Методичні заходи з питань особливостей розвитку,

навчання та супроводу дітей з особливими освітніми потребами,

проведені у 2019-2020 навчальному році

 

 

Модератор заходів: методистка з психологічної служби Шевченківського РМК.

Учасники: вчителі, які здійснюють навчання у інклюзивних класах, відповідальні за організацію інклюзивного навчання у закладах освіти.

Методичні заходи:

 

Участь у нараді директорів закладів загальної середньої освіти

      26 листопада 2019 року відбулася нарада директорів закладів загальної середньої освіти. Серед питань, які були винесені на обговорення керівників закладів освіти, було і питання „Стан впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти”. Тема висвітлена методисткою з психологічної служби Шевченківського РМК Доценко Т.М.

Питання інклюзивного навчання продовжує бути актуальним, оскільки кількість учнів з особливими освітніми потребами збільшується і мережа закладів, у яких організовується таке навчання розширюється. Є заклади освіти, у яких вже забезпечуються умови та можливості для отримання цією категорією дітей освіти, виховання та навчання, корекції психофізичного розвитку, але є й такі заклади освіти, де інклюзивне навчання лише впроваджується. Тому ще раз звернули увагу керівників закладів освіти на нормативні документи, які регламентують організацію інклюзивного навчання, нагадали про створення певних умов такого навчання, ознайомили із статистичними даними щодо впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти Шевченківського району, розглянули алгоритм організації інклюзивного навчання.

 

Особливості організації інклюзивного освітнього середовища

    21 листопада 2019 року проведено методичний захід „Особливості організації інклюзивного освітнього середовища” для вчителів, які здійснюють навчання в інклюзивних класах. Модератор: методистка з психологічної служби Шевченківського РМК Доценко Т.М.

Учасники опрацьовували структуру інклюзивного освітнього середовища, стратегії універсального дизайну у навчанні, технології інклюзивного навчання та знайомилися із сучасними візуальними методами навчання.

Присутні брали участь у виконанні різних вправ, які допомагали їм краще зрозуміти роль педагога в організації освітнього простору для учнів з особливими освітніми потребами.

Під час роботи не обійшлося й без обговорення питань, які хвилюють педагогів. І завдяки обміну власним досвідом співпраці з цією категорією дітей, вчителі отримали відповіді на запитання.

Методичні заходи з питань особливостей розвитку,

навчання та супроводу дітей з особливими освітніми потребами,

проведені у 2018-2019 навчальному році

 

Модератор заходів: методист з психологічної служби Шевченківського РМК.

Учасники: вчителі, які здійснюють навчання у інклюзивних класах (класні керівники), відповідальні за організацію інклюзивного навчання у закладах освіти.

 

Методичні заходи:

Семінар-практикум „Інтеграція дітей з особливими освітніми

потребами у колектив однолітків” (02.04.2019)

Ознайомившись із психолого-педагогічними аспектами інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в учнівський колектив, перейшли до практичного блоку семінару, де учасникам було запропоновано вправи для сприяння успішній адаптації таких учнів, а саме: мозковий штурм „Взаємодія дитини з особливими освітніми потребами з класом”, вправи „Ресурси дитини з порушеннями розвитку” та „Моя позиція”, групова робота „Вирішення ситуацій”.

У ході методичного заходу особливу увагу було звернено на розкриття прихованих можливостей „особливої” дитини, її ресурсів /захоплення, вміння, мрії тощо/, опора на які полегшує та забезпечує успішність процесу налагодження міжособистісних стосунків, усунення ніяковості, розвитку соціальних та комунікативних вмінь та навичок дитини з особливими освітніми потребами. А створення сприятливої атмосфери у класі допоможе дитині з порушеннями психофізичного розвитку почуватися вільно у класі, досягати самостійності, настільки це можливо, набувати певних навичок соціальної поведінки. Адже дитячий колектив для „особливої” дитини є найпотужнішим ресурсом для розвитку.

Обговорюючи інструменти сприяння інклюзії, зупинилися на використанні такої методики групової роботи як „Коло друзів” або „Коло підтримки”. Метою методики є залучення до учнівського колективу ізольованих учнів, зокрема і для інтеграції в учнівський колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Досвід застосування цієї технології представила вчитель початкових класів Шевченківської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Пікалова С.Ф. Вона зазначила, що застосування методики у роботі з „фокусною” дитиною сприяло зміні його поведінки, появі друзів серед однокласників, розкриттю власних можливостей.

 

Інструктивно-методична нарада

„Організація інклюзивного навчання у закладах освіти: нагальні питання” (18.01.2019)

Під час наради розглянули роль надання комплексної допомоги учням з ООП та їх батькам шляхом злагодженої роботи команди психолого-педагогічного супроводу та взаємодії закладів освіти з інклюзивно-ресурсним центром, обговорили актуальні питання щодо організації інклюзивного навчання, торкнулися питання реалізації обласного освітнього проекту „Розвиток інклюзивної освіти у Харківській області”.

 

Семінар-практикум „Інклюзивна освіта в дії”

(14.12.2018)

Семінар був побудований таким чином, щоб педагоги спершу мали можливість ознайомитися з теоретичним матеріалом щодо стану впровадження інклюзивної освіти у практику, особливостей роботи з учнями з різними порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Звичайно, не оминули і обговорення проблем впровадження інклюзивної освіти. Вирішення проблемних питань проходило під час обміну досвідом з тими, хто вже має певні рішення у організації роботи в класах, де навчаються діти з ООП. Найбільше вчителів інклюзивних класів турбують питання щодо оформлення документації, планування, особливості організації роботи у класах, де навчається 2-3 особи з ООП з різними порушеннями психофізичного розвитку. Виникають складності при розробці індивідуальної програми розвитку, при залученні дитини до позакласної роботи, необхідність залучення до співпраці батьків, які перекладають повноваження на вчителів.

У ході практичної частини семінару, педагоги залучалися до інтерактивних форм роботи з метою визначення шляхів ефективної співпраці вчителя та асистента вчителя для здійснення освітнього процесу у інклюзивному класі.