Методичні заходи,

проведені у 2018-2019 навчальному році:

Модератор заходів: методист з психологічної служби Шевченківського РМК.

Учасники: фахівці психологічної служби закладів освіти району (практичні психологи, соціальний педагог); вчителі, які здійснюють навчання у інклюзивних класах (класні керівники) та відповідальні за організацію інклюзивного навчання у закладах освіти; директори закладів загальної середньої освіти та завідувачі закладами дошкільної освіти.

 

Засідання Школи професійної майстерності

працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 17 квітня 2019 року проведено V засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні практичний психолог Шевченківської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Овчаренко Світлана Юріївна одним з актуальних напрямів у своїй діяльності виділяє організацію психологічного супроводу дитини на всіх етапах шкільного навчання, а для реалізації цього напряму ставить завдання: сприяти розвитку та становленню особистості; створити умови для формування мотивації до самовиховання й саморозвитку; діагностувати та коригувати відхилення в інтелектуальному та особистісному розвитку дітей; пропагувати психологічних знань серед учнів.  Вона розповідала, що психологічний супровід учнів здійснюється через діагностичне дослідження, корекційні та розвивальні заняття, профілактичні заходи, консультаційну роботу з обдарованими, профорієнтацію та профілізацію. Практичний психолог відмічала, що виховання сучасних дітей не ефективно здійснювати у пасивній формі. На власному досвіді переконалася, як участь учнів у різноманітних заходах (тижні „Життя барвисте та прекрасне”, квесті „Цікава подорож”, акціях „Стрічка доброти”, „Щире серце – добрі справи”, „Комплімент другу” тощо) спрямовує їх на виконання певних дій, вільне висловлення своїх думок, відстоювання своєї пропозиції і сприяє успішному розвитку та становленню особистості. Вона звертає увагу на те, що працювати над особистісним розвитком дітей неможливо без залучення до цього процесу педагогів та батьків. Серед форм роботи з педагогами найпоширенішими є семінари, тренінги, психолого-педагогічні консиліуми, а допомога батькам надається під час їх участі у батьківських зборах чи консультуванні.

Світлана Юріївна зазначила, що у їхньому закладі навчаються діти з ООП, тому значна частина роботи спрямовується на психологічний супровід дитини з ООП, наданні корекційно-розвиткових послуг; наданні рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам у роботі з дитиною; консультативній роботі з батьками дитини з ООП; просвітницькій роботі щодо формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

Також ділилася досвідом співпраці з різними видавництвами, у яких представлені її роботи.

 

 

 

 

Практичне заняття „Організація роботи із запобігання

домашнього насильства у закладі освіти”

 «Кожна сім я – частина держави», – сказав Аристотель. Та насильство в сім’ї набуло таких масштабів і глибин, що вони вже занадто загрожують безпеці особи, суспільства та держави загалом. Насильство батьків стосовно власних дітей не така вже й рідкість. Найбільше страждають від домашнього насильства діти у віці до 10 років. Часто плутаючи методи виховання із  звичайним насильством, батьки намагаються бути «розпорядниками» життя власної дитини.

З метою обговорення питання стрімкого поширення у суспільстві такого явища як домашнє насильство, жертвами якого здебільшого стають діти, узагальнити інформацію щодо питань домашнього насилля; допомогти усвідомити роль педагога у попередженні насильства, спрямованого на дітей; з метою обміну досвідом у вирішенні питань, пов’язаних із виявленням фактів насильства в сім’ї 16 квітня 2019 року проведено практичне заняття „Організація роботи із запобігання домашнього насильства у закладі освіти”. До участі у заході були запрошені директори закладів загальної середньої освіти та завідуючі закладами дошкільної освіти Шевченківського району.

Незважаючи на велику кількість нормативних документів, призначених регулювати правовідносини між батьками та дітьми, дуже часто виникають ситуації, при яких порушуються права дітей. Аби вчасно запобігти проявам насильства у сім’ї, педагогам потрібно володіти інформацією з даного питання, яка допомагатиме працювати на випередження.

Під час практичного заняття учасники працювали над визначенням понять „домашнє насильство”, „фізичне насильство”, „психологічне насильство”, „сексуальне насильство”, „економічне насильство”, вчилися за певними діями батьків розрізняти види насильства. Створюючи портрет дитини, яка потерпає від насильства і портрет людини, яка чинить насильство, вони демонстрували свої вміння розпізнавати ознаки, які вказують на факти домашнього насилля. Обговорення запропонованих ситуацій сприяло визначенню учасниками певного порядку дій закладу освіти у разі факту застосування насилля по відношенню до дитини в сім’ї. Прекрасною можливістю обміну досвідом була презентація домашнього завдання – це підготовка лепбуків за темою: „Організація роботи із запобігання домашнього насильства у закладі освіти”, яка допомогла директорам ЗЗСО та завідувачам ЗДО представити напрацювання свого педагогічного колективу з організації відповідної роботи у їхніх закладах.

 

 

 

 

Семінар-практикум „Інтеграція дітей з особливими

освітніми потребами у колектив однолітків”

(02.04.2019)

Ознайомившись із психолого-педагогічними аспектами інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в учнівський колектив, перейшли до практичного блоку семінару, де учасникам було запропоновано вправи для сприяння успішній адаптації таких учнів, а саме: мозковий штурм „Взаємодія дитини з особливими освітніми потребами з класом”, вправи „Ресурси дитини з порушеннями розвитку” та „Моя позиція”, групова робота „Вирішення ситуацій”.

У ході методичного заходу особливу увагу було звернено на розкриття прихованих можливостей „особливої” дитини, її ресурсів /захоплення, вміння, мрії тощо/, опора на які полегшує та забезпечує успішність процесу налагодження міжособистісних стосунків, усунення ніяковості, розвитку соціальних та комунікативних вмінь та навичок дитини з особливими освітніми потребами. А створення сприятливої атмосфери у класі допоможе дитині з порушеннями психофізичного розвитку почуватися вільно у класі, досягати самостійності, настільки це можливо, набувати певних навичок соціальної поведінки. Адже дитячий колектив для „особливої” дитини є найпотужнішим ресурсом для розвитку.

Обговорюючи інструменти сприяння інклюзії, зупинилися на використанні такої методики групової роботи як „Коло друзів” або „Коло підтримки”. Метою методики є залучення до учнівського колективу ізольованих учнів, зокрема і для інтеграції в учнівський колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Досвід застосування цієї технології представила вчитель початкових класів Шевченківської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів Пікалова С.Ф. Вона зазначила, що застосування методики у роботі з „фокусною” дитиною сприяло зміні його поведінки, появі друзів серед однокласників, розкриттю власних можливостей.

 

 

 

 

Інструктивно-методична нарада

працівників соціально-психологічної служби

20 березня 2019 року проведено інструктивно-методичну нараду працівників психологічної служби закладів загальної середньої освіти. Метою заходу є винесення на обговорення питання профілактичної роботи з попередження саморуйнівної поведінки серед учнів, організації та проведення Тижня психології та Дня здоров’я у закладах освіти.

На початку зустрічі зосередилися на виділенні основних завдань, напрямів та форм роботи психологічної служби щодо попередження суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі.

При обговоренні наступного питання практичні психологи і соціальний педагог підтримали пропозицію залучитися до проведення Дня здоров’я у закладі освіти з метою привернення уваги учнівської молоді до проблем здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, формування відповідальності за власне здоров’я, розвитку інтересу до занять спортом, пропаганди здорового способу життя.

Фахівці психологічної служби також інформували про початок підготовки до організації Тижня психології: підбирається тематика та цікаві види діяльності, розробляються заходи із залученням учнів 1-11-х класів, класних керівників, педагогів, батьків.

 

 

 

 

Засідання Школи професійної майстерності

працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 20 лютого 2019 року проведено ІV засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні практичний психолог Шевченківського ЗДО „Калинка” Лабуз Лілія Анатоліївна поділилася з колегами своїм досвідом роботи з теми: „Формування основних компонентів готовності дітей до навчання у школі через розвиток психічних процесів”.

У своєму виступі Лілія Анатоліївна визначила пріоритетними завданнями для реалізації актуального напрямку діяльності наступні: формування та розвиток психічних процесів дітей старшого дошкільного віку; навчання ефективним способам взаємодії з однолітками та дорослими; відстеження динаміки готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Вона відмічає найбільш позитивним використання у роботі з дошкільнятами завдань зі складанням пазлів та за допомогою конструктора, завдяки яким діти граючись навчаються. Практичний психолог проаналізувала матеріали моніторингів щодо готовності дітей старшого шкільного віку до навчання у школі, відмічаючи позитивну динаміку розвитку психічних процесів дошкільнят.

У роботі з педагогами обов’язковим є висвітлення на педагогічних радах результатів проведених досліджень на виявлення готовності дітей старшого шкільного віку до навчання в школі, надання консультацій. Як правило, вони залучаються до тренінгів, семінарів-практикумів, інтелектуальних вікторин з відповідною тематикою, а саме: „Готуємо дітей до школи разом”, „Розвиток дрібної моторики руки як необхідної складової готовності дітей до навчання в школі”, „Розвиток мислення”.

Лілія Анатоліївна звертала увагу на те, що у роботі з батьками ефективним є проведення семінарів-практикумів для оволодіння цієї категорії учасників освітнього процесу певними знаннями, вміннями та навичками з розвитку психічних процесів власних дітей. Тематика семінарів-практикумів є такою: „Партнерська взаємодія батьків з дітьми в процесі підготовки до школи”, „Готуємо дітей до навчання в школі разом”, „До школи один крок”. Відмічала також наявність проблем, які виникають у роботі під час реалізації даного напрямку, окресливши шляхи вдосконалення своєї діяльності для досягнення кращих результатів у підготовці дошкільнят до школи.

 

 

 

 

Засідання Школи професійної майстерності

працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 23 січня 2019 року проведено ІІІ засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні практичний психолог Шевченківського ліцею Шевченківської районної ради Обушко Ірина Іванівна поділилася з колегами своїм досвідом роботи з теми: „Сприяння збереженню психічного здоров’я особистості шляхом психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу”. Свої напрацювання з актуального напрямку діяльності Ірина Іванівна представила у вигляді презентаційного матеріалу. У своєму виступі практичний психолог торкнулася висвітленню основних аспектів психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які здійснюються шляхом участі учнів 1-х класів у психогімнастичних іграх; дослідженні адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників; проведенні корекційно-розвивальних занять для учнів 1-х та 5-х класів; охопленні просвітницькою та профілактичною роботою всіх учнівських колективів; просвіті педагогів та батьків з питань збереження психічного здоров’я особистості; наданні консультацій вчителям, батькам та учням. Ірина Іванівна поділилася досвідом проведення Всеукраїнської акції „Молодь за здоровий спосіб життя!” (у 2018 році перемога на районному рівні у номінації „Презентації”), шкільних акцій „Ми за здоровий спосіб життя! Ми любимо життя!”, „Нам не байдуже!”, інформаційної кампанії з питань пропаганди та збурення психічного здоров’я дітей та учнівської молоді. Розповіла про цікаву практику залучення активної учнівської молоді до проведення просвітницьких заходів серед однолітків. Після ознайомлення з запропонованим актуальним напрямом діяльності колеги, практичні психологи обговорювали можливість використання деяких представлених методів і форм роботи з учнями, педагогами, батьками.

 

 

 

 

Інструктивно-методична нарада

„Організація інклюзивного навчання у закладах освіти: нагальні питання” (18.01.2019)

Під час наради розглянули роль надання комплексної допомоги учням з ООП та їх батькам шляхом злагодженої роботи команди психолого-педагогічного супроводу та взаємодії закладів освіти з інклюзивно-ресурсним центром, обговорили актуальні питання щодо організації інклюзивного навчання, торкнулися питання реалізації обласного освітнього проекту „Розвиток інклюзивної освіти у Харківській області”.

 

 

 

 

Засідання районного методичного об’єднання

вчителів предметів духовно-морального спрямування

(08.01.2019)

Ідея залучення батьків до викладання предметів духовно-морального спрямування з’явилася у вчителів, які викладають ці предмети, після ознайомлення з листом Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 року № 1/9-162 „Щодо викладання курсів духовно-морального спрямування у 2018/2019 році”. Обговоривши це питання на засіданні районного методичного об’єднання, вчителі цього профілю підтримали пропозицію щодо залучення батьків до процесу викладання і орієнтиром у своїй діяльності обрали викладання предметів духовно-морального спрямування у тісній співпраці з батьками.

Більшість вчителів протягом навчального року запрошували батьків на уроки, організовували для них колективні форми роботи. І вже на друге засідання районного методичного об’єднання виявилися такі творчі вчителі, які побажали поділитися досвідом співпраці з батьками на уроках етики та Православної культури Слобожанщини зі своїми колегами.

Своїм досвідом співпраці з батьками поділилася Позднякова Наталія Анатоліївна, яка викладає предмет „Православна культура Слобожанщини”. Для прикладу вона обрала одну з тем курсу: „Гостинність та щедрість у православній культурі Слобожанщини” у 5 класі. Під час пояснення навчального матеріалу, всі бажаючі учні з’ясовували значення слів гостинність та щедрість, в чому проявляються риси таких людей, оцінювали наскільки їхні сім’ї є гостинними, зверталися до Біблії, щоб дізнатися, що у ній говориться про такі цінності. Всі розповіді вчителя супроводжувалися презентацією та відеоматеріалами біблійних історій, притчі „Старий швець”, які сприяли ефективнішому запам’ятовуванні навчального матеріалу.  На завершення уроку ті сім’ї, які погодилися долучитися до заходу, мали змогу продемонструвати свою щедрість та гостинність: приготували різні смачні страви, щиро запрошуючи усіх присутніх почастувати ними.

Не менш цікавою практикою співпраці з батьками на уроках „Етики” у 5 класі у Петриковець Олени Іллівни. Гарним приводом до залучення батьків до виховного процесу стали вивчення матеріалу, пов’язаних із темою сім’ї. Олена Іллівна ділилася враженнями від уроку за темою: „Яке значення має для людини сім’я?”. Співпраця вчителя, батьків та учнів на уроці була побудована у формі виконання ними спільної роботи. Батьки разом з дітьми обговорювали своє розуміння поняття „сім’я”, „родина”, „родинні стосунки”, визначали чесноти, на яких базуються стосунки у родині, грали в гру „Збери прислів’я” (де батьки допомагали з осмислення незрозумілого для дитини прислів’я), говорили своїм мамам компліменти, відповідали на запитання тесту ”Моя улюблена мама” (тоді як матусі перевіряли як добре їх знають діти), виконували вправу „Сімейні обов’язки” (де батьки мали змогу підкорегувати перелік того, що діти роблять корисного у сім’ї та, що бажано було б робити чи як допомагати батькам), створювали проект „Ідеальна сім’я” (де учасники мали можливість представити найважливіші правила їхнього сімейного життя та секрети благополуччя їхньої родини).

 

 

 

 

Семінар-практикум „Інклюзивна освіта в дії”

(14.12.2018)

Семінар був побудований таким чином, щоб педагоги спершу мали можливість ознайомитися з теоретичним матеріалом щодо стану впровадження інклюзивної освіти у практику, особливостей роботи з учнями з різними порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. Звичайно, не оминули і обговорення проблем впровадження інклюзивної освіти. Вирішення проблемних питань проходило під час обміну досвідом з тими, хто вже має певні рішення у організації роботи в класах, де навчаються діти з ООП. Найбільше вчителів інклюзивних класів турбують питання щодо оформлення документації, планування, особливості організації роботи у класах, де навчається 2-3 особи з ООП з різними порушеннями психофізичного розвитку. Виникають складності при розробці індивідуальної програми розвитку, при залученні дитини до позакласної роботи, необхідність залучення до співпраці батьків, які перекладають повноваження на вчителів.

У ході практичної частини семінару, педагоги залучалися до інтерактивних форм роботи з метою визначення шляхів ефективної співпраці вчителя та асистента вчителя для здійснення освітнього процесу у інклюзивному класі.

 

 

 

Засідання Школи професійної майстерності

працівників соціально-психологічної служби

У рамках проведення Школи професійної майстерності працівників психологічної служби 12 грудня 2018 року проведено ІІ засідання. Метою заходу є обмін досвідом роботи фахівців психологічної служби у реалізації одного з актуальних напрямків діяльності у поточному році. На цьому засіданні соціальний педагог Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Квятковська Олена Сергіївна поділилася з колегами своїм досвідом роботи з теми: „Профілактика правопорушень серед учнівської молоді, забезпечення ефективного цілеспрямованого виховання педагогічно-занедбаних підлітків”. Після ознайомлення з запропонованим актуальним напрямом діяльності, практичні психологи обговорювали проблемні ситуації, які виникають у роботі з цього напрямку, можливість використання деяких представлених методів і форм роботи з учнями, педагогами, батьками.